Фурниран медијапан

Фурниран медијапан:
Состав: сиров медијапан двострано оплеменета со фурнир (обработено природно дрво)
Примена: Фурниран медијапан се користи за изработка на висококвалитетен мебел , ѕидни облоги и сл. Фурниран медијапан претставува адекватна замена за природното дрво. Обработката на фурниран медијапан е побрза и поедноставна во однос на дрвото.
Примена: хоризонтални и вертикални површини.

abonozanigrebuka ramnabukahrastmese

        абоноз                         анигре                   бука рамна                       бука                           храст                          месе

zebranozebranozebranozebrano

         зебрено