Фурнирана иверка

Фурнирана иверка:
Состав: сирова иверка двострано оплеменета со фурнир (обработено природно дрво)
Примена: Фурнирана иверка се користи за изработка на висококвалитетен мебел , ѕидни облоги  и сл. Фурнираната иверка претставува адекватна замена за природното дрво. Обработката на фурнираната иверка е побрза и поедноставна во однос на дрвото.
Примена: хоризонтални и вертикални површини.

anigre  f ibuka f ihrast f imahagoni f isresa f i

          анигре                           бука                           храст                       махагони                      цреша