Леснонит

Лесонитот претставува високо квалитетна стабилна плоча направена од импрегнирани влакна од бука и смола кој е оплеменет со импрегнирана хартија.
Примена: лесонитот се користи во индустријата за мебел за дно на фиоки, ѕидни панели, панели за врата и позадини на елементи за мебел.

cresa 003cresa 018crnhrast 180siv

      цреша 003                 цреша 018                       црн                         храст 180                         сив