Останати плочи

Surova iverna ploca

Сировинската иверка е една од најчесто користените материјали во дрвната индустрија. Поради своите специфични карактеристики постојат голем број на опции за понатамошна обработка како во прозводството на мебел така и во градежната индустрија.

Сировинската иверка е погодна за производство на мебел кој би се користел во суви услови.

Површинските Честички на Сировинската иверка се одликуваат се пофини и покомпактени во однос на Честичките од средишниот слој, односно надворешниот слој Сировинската иверка на има хомогена површина.

Можни примена: во индустријата за мебел, градежна индустрија:
Димензии: 2800 x 2070 mm
Дебелина: 10, 16, 18, 25 mm

LSB

ЛСБ плочите се подастапна и технички подобрена алтернативе на ОСБ плочите. Припаѓаат на Е1 класата но со подобрени физички И механички својства.
Карактеристики: добри механички својства, отпорност на влага, лесени за обработка.
Примена: во градежништво како независни градежни елементи или во други комбинации на елементи и материјали.

Димензии: 2500*1250 mm.
Дебелина: 12, 15, 18 mm

euro panelЕуро панел