Заштита на околината

Заштита на животната средина

Наша одговорност и грижа за животната средина е вградена во системот на работа и постапките нашите вработени.

Компанијата работи во согласност со законските прописи и напори и напорите за заштита на животната средина особено се гледа во следново:

  • Воведување и водење по стандардот ISO 14001 -Систем за управување со заштита на животна средина
  • ефикасното користење на топлинска и електрична енергија,
  • изборот на материјали и суровини кои не се штетни за животната средина,
  • да се намали отпадот и негово соодветно депонирање и рециклирање,
  • во обука на вработените за начините, можности и обврски да се заштитат себеси и нивната работна средина
Shopping Cart