Историја на нашата компанија

1997
Основана компанијата Карат-М чија основна дејност е продажба на плочест материјал за производство на мебел, раскројување на плочест материјал и обработка на кантови.
1999

Почеток на изградба на нов производствен погон и нов модерн магацински процтор за плочести материјали.

2000

Почеток на работа во новиот производствен простор почеток на производство на готов мебел. Изградена сопствена комора за фарбање.

2002

Набавка на професионална машина за раскројување CUT 85 Holzher за кроење на плочест материјал и софтвер за оптимизација на плочите.

2003

Набавка на најсовремена CNC машина Biesse Rover ISO 607.
Набавка на машина за обработка на кантови Holzher Sprint 1417.

2005

Набавка на нова најсовремена машина за раскројување Holzher Cut 85. Набавка на хидраулична преса. Инвестиција во сопствена трафостаница.

2007

Набавка на најсовремена линиска кантерица Triatlon 1488 Holzher. Набавка на нова CNC единица за обработка на плочест материјал Rover A.3.30.

2008

Инвестиција во комплетно ова линија за производство на душеци со жичано јадро и кревети(бази) од метални профили.

2010

Припрема за изградба на нов изложбен процтор за плочест материјал односно репроматеријали за изработка на мебел и салон за готов мебел.

2012

Набавка на вакум преса за пвц фолија и силиконска мембрана.

Shopping Cart