Отворени работни места

Администратор-Комерцијалист (М/Ж)

Опис на вработување: Продажба во салон, изготвување работни налози и правење кројни шеми.

Услови:

Стручна подготовка: Средна стручна припрема

Потребно годишно искуство: /

Вид на вработување: Постојан работен однос

Рок на пријавата: 24.03.2020.

Shopping Cart