Медијапански лајсни

Модел 25-3 | Димензија 2.8m

Модел 22-4 | Димензија 2.8m

Модел 30-1 | Димензија 2.8m

Модел 30-3 | Димензија 2.8m

Завршна горна лајсна за кујни, плакари | Димензија 2.8m

Дезени

Модел 22-9 | Димензија 2.8m

Шифра 22-09 | Димензија: 47h22mm – Отвор: 5mm

Шифра 3070 | Димензија: 70h18 mm

Шифра 22-10 | Димензија: 38h22 mm – Отвор: 18mm

Шифра 22-12 | Димензија: 78h22 mm – Отвор: 8mm

Шифра 6001 | Димензија: 60h60 mm

Шифра 5001 | Димензија: 50h50 mm

Шифра 4001 | Димензија: 40h40 mm

Дезени Сјај