Заштита на околината

Заштита на животната средина

Наша одговорност и грижа за животната средина е вградена во системот на работа и постапките нашите вработени.

Компан��јата работи во согласност со законските прописи и напори и напорите за заштита на живо��ната средина особено се гледа во следново:

  • ефикасното користење на то��линска и е��ектри����на енергија,
  • избо��от на материјали и суровини кои ��е се штетни за животната средина,
  • да се намалио�� пад и негово соодветно депонирање и рециклирање,
  • во обука на вработените за начините, можности и обврски д�� се заш��итат себеси и нивната работна средина

Новости

Саем за мебел 2016

Карат-М Ви ги преставува своите производи од Саемот за Мебел 2016…  
Види повеќе ...

Саем за мебел 2015

Карат-М Ви ги преставува своите производи од Саемот за Мебел 2015…  
Види повеќе ...

Експонати на попуст

Карат-М Ви ги преставува своите експонати на попуст...  
Види повеќе ...

Саем за мебел 2014

Карат-М Ви ги преставува своите производи од Саемот за Мебел 2014...
Види повеќе ...

Пребарувај

Големина на фонт