Историја

Историја на нашата компа������������������������������������������������ија

1997

Основана компанијата Карат-М чија основна дејност е продажба на плочест материјал за производство на мебел, раскројување на плочест материјал и обработка на кантови.

1999

Почеток на изградба н�� нов производствен погон и нов м��дерн магацински процтор за плоч��ст�� материјали.

2000

Почеток на работа во новиот производствен простор почеток на производство на готов мебел. Изградена сопствена комора за фарбање.

2002

Набавка на професионална машина за раск������ојување CUT 85 Holzher за кроење н�� плочест ��а����еријал и ������������������������������фтве�������������������� за опт����ми������������������������ја на пл����������чите.

2003

Набавка н���� најсовремена CNC ма������на Biesse Rover ISO 607.
На��авка на машина за обработка ��а кантови Holzher Sprint 1417.

2005

Набавка на нова најсовремена машина за раскројување Holzher Cut 85. Набавка на хидраулична преса. Инвестиција во сопствена трафостаница.

2007

Набавка на најсовремена линиска кантерица Triatlon 1488 Holzher. Набавка на нова CNC единица за обработка на плочест материјал Rover A.3.30.

2008

Инвестиција во ��омплетно ова линија за производство на д������шеци со жичано јадро и кревети(бази) од метал����и ������������������������ро��ил����������.

2010

Припрема ���������������������� изградба н���� нов и����ло����������бе���������� процтор ����а плочест ����т����иј������л односно р����пр��ма����������ри������������ал�������������� за и������аб��т��а на ����е������������л и са����������������������о�������� за го������ов мебел.

2012

��������ав������ на ������������������������������а����������������������������м преса з������������������������������������������ пвц ����������ол������ја и ������л����������������������������������������к����������������������нс������а мембрана.


Новости

Саем за мебел 2016

Карат-М Ви ги преставува своите производи од Саемот за Мебел 2016…  
Види повеќе ...

Саем за мебел 2015

Карат-М Ви ги преставува своите производи од Саемот за Мебел 2015…  
Види повеќе ...

Експонати на попуст

Карат-М Ви ги преставува своите експонати на попуст...  
Види повеќе ...

Саем за мебел 2014

Карат-М Ви ги преставува своите производи од Саемот за Мебел 2014...
Види повеќе ...

Пребарувај

Големина на фонт