Л��чна карта

Назив

Производно,трговско и услужно друштво КАРАТ-М Љупчо ДООЕЛ експорт-импор�� Скопје

Правна форма

��.О.О.Е.Л. ДРУШТВ������������ СО ОГРАНИ��ЕНА ОДГОВОРНОСТ НА ЕДНО ЛИЦЕ

Дејност

Производство на друг м��бел

ЕД��

MK4030994337158

Матичен број

4844874

Жиро сметка

000200000018969215

Депонент банка

СТОПАНСКА БАНКА А.Д.

Адреса

Благоја Стефковс��и б����������������������������������������������. 23 – Маџари

Место

СКОПЈЕ-Г. БАБА

Телефон

+389 2 2531-800

Факс

+389 2 2530-770


Новости

Саем за мебел 2016

Карат-М Ви ги преставува своите производи од Саемот за Мебел 2016…  
Види повеќе ...

Саем за мебел 2015

Карат-М Ви ги преставува своите производи од Саемот за Мебел 2015…  
Види повеќе ...

Експонати на попуст

Карат-М Ви ги преставува своите експонати на попуст...  
Види повеќе ...

Саем за мебел 2014

Карат-М Ви ги преставува своите производи од Саемот за Мебел 2014...
Види повеќе ...

Пребарувај

Големина на фонт