Мисија и визија

Мисија

Успешните години во бизнисот, кои се зад нас не се случајност. Од самиот почеток бев��е водени од идејата: да се биде прв и иновативен.

Со години го развиваме партнерство со нашите соработници и клиенти. Денес можеме да кажеме дека имаме повеќе од 3.000 задоволни деловни партнери кои се ‘рбетот на нашиот бизнис.

Наша мисија е н������������ сите Деловни партнери и индивидуални клиенти секогаш да се ��онудат квалитетни, модерни и иновативни материјали, производи и услуги, користење на знаење, искуство и професионалност на сите вработени Карат-М

Визија

Чувства, идеи, упорност, лојалност, љубов и страст се клу������������ните з��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ор����������������������������������������������������������ви у������������врдени в�� јадрото ви������иј�� на ц��лиот тим К��рат-М.

Со постојано инвести��ање во знаење и нови технологии во потрагата и развој на нови производи и усл��ги на постојните и н��вите пазари, во чесен и професио��ален однос со сите наши деловни партнери, за да се постигне водечка позиција на пазарот во сите ��ел��вни сегменти на Карат-М.


Новости

Саем за мебел 2016

Карат-М Ви ги преставува своите производи од Саемот за Мебел 2016…  
Види повеќе ...

Саем за мебел 2015

Карат-М Ви ги преставува своите производи од Саемот за Мебел 2015…  
Види повеќе ...

Експонати на попуст

Карат-М Ви ги преставува своите експонати на попуст...  
Види повеќе ...

Саем за мебел 2014

Карат-М Ви ги преставува своите производи од Саемот за Мебел 2014...
Види повеќе ...

Пребарувај

Големина на фонт