Направи Кројна Шема Online!

Поради моменталната ситуација со вирусот COVID-19, Карат-М нарачките за услужно кроење, кантирање, обработка на CNC, фарбање ќе ги прима Online.
Формуларот за кројните шеми може да го пополните на следниот линк:

Пополни формулар за кројна шема